Now showing items 1-1 of 1

  • Klasifikace mračen bodů z leteckého a mobilního skenování 

    Borový, Ján
    Predmetom tejto diplomovej práce je klasifikácia mračien bodov z rôznych nosičov a s rôznou hustotou. Z dát bol ďalej vytvorený model terénu a modely budov. Popísané je aj softvérové vybavenie slúžiace na spracovanie dát. ...