Now showing items 1-2 of 2

  • 3D gravírovací frézka 

    Bosák, Daniel
    Tato práce se zabývá přestavbou laboratorního manipulátoru na 3D gravírovací frézku. V první části práce je popsána technologie gravírování s výčtem nejpoužívanějších gravírovacích strojů. Po analýze výchozího stavu stroje ...
  • Konstrukční návrh přípravku pro odjehlovaní ozubených kol 

    Bosák, Daniel
    Tato práce se zabývá konstrukcí přípravku k odjehlování ozubených kol ve stroji Gleason GP 200. V první části práce je zpracována rešerše o současných metodách odjehlování. Následuje rozbor úlohy, kde jsou analyzovány ...