Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikační systém pro nevidomé - pevná část 

    Botko, Ondřej
    Předložená práce se zabývá problematikou navigace nevidomých občanů v prostorách budov, kde není možná navigace pomocí navigačních systémů typu GPS (Global Positioning Systém). Je navrženo řešení této problematiky pomocí ...