Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza standardu ZigBee v simulačním nástroji NS-2 

  Stračár, Ivan
  Práca sa zaoberá simuláciou bezdrôtových senzorových sietí ZigBee v nástroji Network Simulator 2. Je rozdelená na dve časti -- teoretickú a praktickú. Teoretická časť je tvorená popisom štandardu ZigBee, komunikačným ...
 • Aplikace pro adaptabilní dekódování paketů v bezdrátové síti 

  Piska, Vojtěch
  V této semestrální práci jsou popsány základní technologie pro vývoj webových aplikací. Je zde popsána struktura aplikace pro dekódování paketů a podrobné fungování jejich součástí. Zahrnuty jsou taky návrhy na vylepšení ...
 • Bezdrátová IP kamera s Raspberry Pi 

  Sidor, Peter
  Táto práca sa zaoberá návrhom a výrobou prídavného modulu pre Raspeberry Pi a optimalizáciou efektivity napájania celého zariadenia. Taktiež sa zaoberá zrýchlením operačného systému, ktorý bude využívať celé zariadenie. V ...
 • Bezdrátový senzorový systém 

  Kotouček, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem bezdrátové senzorové sítě složené z modulů deRFmega128 a Raspberry Pi. Práce obsahuje popis vytvořeného protokolu bezdrátovou komunikaci v síti a protokolu pro sériovou linku na rozhraní ...
 • Energeticky soběstačný bezdrátový modul pro senzorické aplikace. 

  Jacko, Róbert
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a praktickou realizáciou bezdrôtového senzorového modulu. Primárnou požiadavkou na tento modul je jeho energetická sebestačnosť. V tomto kontexte sa práca dostáva k téme takzvaného „zberu ...
 • Experimenty s technologií Light Weight Mesh 

  Nováček, Richard
  Semestrální práce se zabývá novou technologii Lightweight Mesh a její implementaci na jednu laboratorní úlohu do předmětu Bezdrátové senzorové sítě a vytvoření patřičné dokumentace, která bude sloužit jako podklad studentům. ...
 • Hlukoměr pro embedded systémy 

  Stejskal, Tomáš
  Cílem této práce je návrh a implementace hlukoměru pro emdedded systémy. Je vytvořeno hlukoměrové čidlo. Toto čidlo obsahuje mikrofon, mikrofonní předzesilovač a ADC převodník. Čidlo je připojeno k vývojovému kitu STM32F4 ...
 • Implementace ovládačů pro bezdrátovou senzorovou jednotku 

  František, Milan
  Tato práce se zabývá užíváním digitálních a analogových senzorů s bezdrátovou jednotkou IRIS. Je zde uveden základní popis softwarového balíčku BitCloud, včetně důležitých funkcí pro práci s použitými typy senzorů a ...
 • Komunikace mezi zařízeními pomocí technologie Bluetooth 

  Gasior, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na komunikaci mezi mobilními zařízeními s operačním systémem Android a počítači s operačním systémem MS Windows pomocí technologie Bluetooth. Hlavní náplní je vytvoření aplikací, pomocí níž je vytvořena ...
 • Konfigurace bezdrátové senzorové sítě 

  Minár, Tomáš
  Práca je venovaná bezdrôtovým senzorovým sieťam z pohľadu energetickej náročnosti operačných systémov. V práci sa rozoberajú hlavne požiadavky a zásady konfigurácie senzorových uzlov s dôrazom kladeným na ich spotrebu a ...
 • Lokalizace zařízení v bezdrátovém systému na základě úrovně přijímaného signálu 

  Popovec, Juraj
  Táto práca popisuje spracovanie parametru RSSI a jeho následné použitie k výpočtu vzdialenosti bezdrôtového uzlu. Taktiež sa zaoberá analýzou rádiového modelu prostre- dia a kalibráciou jednotlivých veličín potrebných pre ...
 • Optimalizace odhadu vzdálenosti v bezdrátové ad-hoc síti 

  Botta, Miroslav
  Práca sa zaoberá spracovávaním prijímanej výkonovej úrovne rádiového signálu štandardu IEEE 802.15.4 komunikujúceho v ISM pásme 2,4GHz. Signál je spracovávaný pomocou troch aproximačných metód. Testuje sa ich efektivita ...
 • Simulační model bezdrátové sítě 802.11 v NS 2 

  Botta, Miroslav
  Práca sa vo všeobecnosti zaoberá simuláciou jednoduchých bezdrôtových sietí v nástroji Network Simulator 2. V prvej časti pojednáva o Wi-Fi sieťach, približuje jednotlivé typy týchto sietí ako aj ich štandard 802.11 a jeho ...
 • Tvorba experimentální bezdrátové senzorové sítě 

  Piro, Šimon
  V tejto práci bude zostrojená experimentálna bezdrôtová senzorová sieť s jednoduchou monitorovacou aplikáciou a databázou s údajmi o sieti. Pre zjednodušenie správy takejto siete bude zostrojený prototyp systému pre vzdialené ...
 • Určování polohy zařízení v bezdrátovém systému 

  František, Milan
  Práce se zaměřuje na lokalizaci v bezdrátových sítích a lokalizaci pomocí inerciální měřící jednotky. Je zde uveden teoretický rozbor využívaných lokalizačních technik. V práci je popsán postup vytvoření aplikace pro sběr ...
 • Využití solární energie pro napájení bezdrátových uzlů 

  Červenák, Rastislav
  Práca tvorí zhrnutie problematiky zariadenia MSP430 eZ430-RF2500H. Zaoberá sa rie- šením spotreby jeho jednotlivých častí a problematikou napájania modulov pomocou solárnej energie. Výstupom je meranie intenzity signálu v ...
 • Webový systém pro správu elektronických dokumentů 

  Dufka, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem systému Open Journal System, který slouží pro publikování odborných článků prostřednictvím internetového časopisu. Vzhledem k charakteru publikovaných informací je v tomto systému ...
 • Zabezpečení perimetru v extrémních podmínkách s využitím senzorových sítí 

  David, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem a úvodem do problematiky bezdrátových senzorových sítí, popisem vybraných typů senzorů, výčtem jejich vlastností a principů činnosti pro detekci narušení perimetru. Dále ...