Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza proudění v semi-hermetickém pístovém kompresoru 

    Bouchal, Patrik
    Tato diplomová práce se zabývá CFD simulací proudění v CO2 semi-hermetickém pístovém kompresoru řady Stream od firmy Emerson. Cílem práce je analýza kritických míst v kompresoru, které způsobují nadměrný úlet oleje z ...
  • Snížení energetické závislosti panelového domu 

    Bouchal, Patrik
    Bakalářská práce je zaměřená na posouzení energetické soběstačnosti panelového domu. Úvodní část pojednává o panelovém domě samotném. V druhé části je zevrubně projednáno, zda na střechu domu dopadne dostatek srážkových ...