Now showing items 1-2 of 2

  • Automatický obchodní systém pro obchodování s komoditami 

    Brábník, Petr
    Diplomová práce se zabývá problematikou automatického obchodního systému pro obchodování na komoditní burze. Automatický obchodní systém je pro účely této práce založen na principu adaptivního klouzavého průměru. Tento ...
  • Zabezpečená komunikace v inteligentní domácnosti 

    Brábník, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá tunelováním síťové komunikace mezi adaptérem a cloudem v rámci inteligentní domácnosti. V první části je teoretický rozbor inteligentní domácnosti a síťového tunelování. V další části je ...