Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybrané firmy s využitím časových řad 

    Brádlová, Veronika
    Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu, která zahrnuje zhodnocení finančního zdraví vybrané firmy pomocí časových řad. Na konci bakalářské práce jsou uvedena doporučení, jak dosáhnout lepších výsledků. Z finanční ...
  • Řízení pohledávek v kapitálové společnosti 

    Brádlová, Veronika
    Diplomová práce upravuje teorii vztahující se k tématu pohledávek. Analytická část je zaměřena na řízení pohledávek ve vybrané kapitálové společnosti. V návaznosti na analytickou část jsou uvedena doporučení na zlepšení ...