Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změn infrastruktury sítě pro firmu RAAB Computer 

    Brázda, Ondřej
    Cílem práce je přemístění důležitého páteřního uzlu sítě a zavedení internetového signálu do obtížně přístupných obcí. Páteřní uzel musí být přemístěn z důvodu demolice budovy, na které je umístěn. Na základě této práce ...
  • Podnikatelský plán pro rozvoj podnikatelské činnosti 

    Brázda, Ondřej
    Cílem práce je vytvořit podnikatelský plán na rozšíření stávajícího podnikání, který bude použit při žádosti o dotace z Evropské unie. Podnikatelský plán vychází jak z vnitřní analýzy firmy, tak z analýzy trhu. V teoretické ...