Now showing items 1-2 of 2

  • Bezkontaktní detekce fyziologických parametrů z obrazových sekvencí 

    Bršlicová, Tereza
    Diplomová práce se zabývá studií bezkontaktních a neinvazivních metod pro odhad tepové a dechové frekvence. Bezkontaktní měření spočívá ve snímání osob běžnou videokamerou a ze získaných sad obrazových sekvencí jsou vhodnými ...
  • Binokulární vidění 

    Bršlicová, Tereza
    Tato bakalářská práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrázků. Práce obsahuje popis anatomie zrakového orgánu a fyziologie vidění. Dále se v práci pojednává o ...