Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza mitochondriálních genů živočichů pro DNA barcoding 

    Brabencová, Klára
    Tato diplomová práce obsahuje literární rešerši na téma mitochondriální genom a DNA barcodingu. Praktická část se zabývá sestavením datasetu mitochondriálních sekvencí z databáze GenBank a vytvořením funkce pro extrakci ...
  • Oscilometrické měření krevního tlaku 

    Brabencová, Klára
    Cílem mé práce je navrhnout jednoduchý měřič krevního tlaku oscilometrickou metodou za použití softwaru LabView. K určení systolické a diastolické hodnoty krevního tlaku je použita detekce maximální oscilace z obálky ...