Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace zdanění právnické osoby 

    Brablecová, Petra
    Tato bakalářská práce se zaměřuje především na vymezení základních pojmů týkajících se daně z příjmu právnické osoby. Specifikuje jednotlivé dílčí pojmy pro stanovení základů daně a okolnostmi s nimi souvisejícími. Aplikuje ...
  • Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu 

    Brablecová, Petra
    Diplomová práce se zaměřuje především na vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu. Specifikuje jednotlivé dílčí pojmy související s konsolidací a vybraných ukazatelů pro ekonomické zhodnocení. ...