Now showing items 1-2 of 2

  • Rekonstrukce zemědělského areálu 

    Brach, Jaroslav
    Diplomová práce řeší rekonstrukci objektu bývalého kravína s přilehlými venkovními úpravami v rámci areálu zemědělského družstva. Objekt po rekonstrukci bude plnit tři funkce. Hlavní funkcí bude prodejna stavebnin s ...
  • Rodinný dům 

    Brach, Jaroslav
    Jedná se o novostavbu rodinného domu v obci Bedřichov. Objekt je třípodlažní se dvěma nadzemními podlažími a suterénem. Stěnový systém tvoří dřevocementové tvárnice Izoblok. Objekt je situován ve svažitém terénu. Dispoziční ...