Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza konfluence adherentních buněk ve 2D kultuře 

    Bracková, Michaela
    První část práce se zabývá teoretickým popisem adherentních buněk, především jejich stavbou a funkcemi. Dále je práce věnována popisu kultivace buněk, kde jsou zmíněny podmínky nutné pro kultivaci a látky, podporující růst ...
  • Hodnocení kvality signálů EKG 

    Bracková, Michaela
    Tato diplomová práce se zabývá tématem hodnocení kvality signálů EKG. Teoretická část práce obsahuje přehled nastudovaných metod a vysvětlení základních principů spojujících se s hodnocením kvality EKG signálů. Praktická ...