Now showing items 1-20 of 127

 • 50 let soudního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  V rámci 50. výročí oboru soudní inženýrství a 45 let Ústavu soudního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně je v příspěvku krátce shrnuta jeho historie.
 • Aktuální nález Ústavního soudu k odměnám znalců 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  Na stránkách Ústavního soudu byl zveřejněn nález k návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Poněvadž se jedná o ...
 • Alternativní přístupy ke stanovení věcné hodnoty staveb 

  Mikš, Radim
  Věcná hodnota stavby v procesu oceňování nemovitostí je obvykle stanovována následujícími způsoby: - postupem dle prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku bez uvažování koeficientu prodejnosti Kp, - podrobným ...
 • ANALÝZA A FORMULACE ROZHODOVACÍCH PROBLÉMŮ ZNALCE PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

  Krejza, Zdeněk
  Disertační práce se zabývá rozhodováním znalce při oceňování nemovitostí. Vzhledem ke složitosti procesu a problematice oceňování lze předpokládat, že i rozhodování bude složitý proces. Je zřejmé, že rozhodování znalce má ...
 • Analýza brzdění vozidla s nestandardním zásahem do brzdové soustavy 

  Kortán, Daniel
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku možné přestavby kapalinových brzdových soustav, v podobě záměny kolových brzd. První část je zaměřena na funkci a popis konstrukce různých druhů brzd. Druhá část je zaměřena ...
 • Analýza možností odvracení střetu osobního a drážního vozidla na železničním přejezdu 

  Glogar, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nehodovosti na železničních přejezdech z pohledu řidičů silničních i drážních vozidel. Teoretická část práce je zaměřena především na výklad vybraných předpisů souvisejících se ...
 • Analýza možností prodeje rodinného domu v Brně Řečkovicích 

  Skutilová, Kateřina
  Diplomová práce Analýza možností prodeje rodinného domu v Brně Řečkovicích má za cíl srovnat možnosti prodeje RD, a to buď jako celek nebo po bytech.
 • Analýza naměřených dat z nárazových zkoušek - čelní střety 

  Mikulášková, Lucie
  V této práci je řešena problematika nárazových zkoušek. Zaměřuje se především na čelní střety s plným či částečným překrytím. V úvodu jsou popsány nejznámější metody využívané v soudně - inženýrské praxi pro stanovení ...
 • Analýza naměřených dat z nárazových zkoušek - kolmé střety 

  Tillhonová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá nárazovými zkouškami. Mnoho mezinárodních organizací se specializuje přímo na provádění nárazových zkoušek. Nárazová zkouška simuluje střet vozidel. Simulují se tři nejběžnější střety čelní, boční ...
 • Analýza soustavy faktorů ovlivňujících bezpečnou podélnou vzdálenost mezi vozidly 

  Zemánek, Lukáš
  Tato dizertační práce pojednává o problematice bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly. Obsahuje rozbor soustavy faktorů ovlivňujících bezpečný odstup mezi vozidly a zabývá se výzkumem vlivu řady z těchto faktorů na ...
 • Analýza vnitřního hluku vozidel a jeho vliv na aktivní bezpečnost 

  Dolejský, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá vplyvom vnútorného hluku automobilu na kondičnú bezpečnosť vodiča, prezentovanú reakčnými časmi na simulované podnety. V úvodnej časti teoreticky vymedzuje bezpečnosť vozidiel, vnútorný hluk ...
 • Analýza výhledových poměrů z užitkových vozidel 

  Marek, Tomáš
  Analýza výhledových poměrů z užitkových vozidel je velmi důležité téma. Protože řidičův výhled z vozidla je hlavní částí aktivní bezpečnosti. Když nastane dopravní nehoda, tak musí být prošetřena. Otázkou je, mohl řidič ...
 • Auto recalls and software quality in the automotive sector 

  Semela, Marek; Pančík, Juraj; Vémola, Aleš; Kledus, Robert; Bradáč, Albert (EAI, 2018-05-29)
  Software for automobiles is one from innovative factors in the automotive industry. Automobile is represented as an amount of embedded systems (embedded systems) and it is a very complex computing system. It is currently ...
 • Co má znát autor příspěvku do časopisu Soudní inženýrství 

  Bradáč, Albert; Búřil, Jan; Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
 • Comparison of Halogen and Xenon Headlamps in Terms of Pedestrians’ Visibility 

  Bradáč, Albert; Semela, Marek; Škoda, Jan; Sumec, Stanislav; Kledus, Robert; Bilík, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This case study presents a comparison of visibility and recognisability (discernibility) of objects – pedestrians – on the road in rural areas at night on encounter with low beam headlights fitted with halogen lights and ...
 • Crashday 2016 – nárazové zkoušky vozidel 

  Bilík, Martin; Belák, Michal; Bradáč, Albert; Bucsuházy, Kateřina; Křižák, Michal; Mikulec, Roman; Semela, Marek; Stáňa, Ivo; Tokař, Stanislav; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  Akce Crashday 2016 byla vyvrcholením několikaletých příprav Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, jejichž cílem bylo vyvinout a připravit vybavení pro realizaci a sběr dat při nárazových zkouškách ...
 • Dokumentace brzdných stop pomocí fotoaparátu 

  Kopecký, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením brzdných stop u vozidel vybavených systémem ABS. Výsledek práce by měl přispět ke zlepšení kvality pořizování fotodokumentace brzdných stop a k vytvoření postupu, který by ...
 • Ekonomické a další problémy výkonu znalecké činnosti v ČR 

  Bradáč, Albert; Vémola, Aleš; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03)
  V současné době hýbe znaleckou obcí problematika odměn soudních znalců v případech, kdy objednatelem posudku je orgán veřejné moci (zpravidla policie nebo soud). Předkládaný příspěvek si klade za cíl pragmaticky, bez ...
 • Energie letícího objektu potřebná pro poškození čelního skla automobilu 

  Havlík, Ondřej
  V teoretické části je řešena historie skla jako suroviny a také historie prvního použití skla jako materiálu pro automobilový průmysl a jeho vývoj. Dále pozornost upřena pouze na čelní sklo automobilu a konkrétně na ...
 • Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků v podmínkách ČR 

  Hrubanová, Michaela
  Disertační práce je zaměřena na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Je potřeba zmínit, že trh se zemědělskými pozemky zejména ornou půdou a trvalými travními porosty není ...