Now showing items 1-20 of 64

 • 3D gravírovací frézka 

  Bosák, Daniel
  Tato práce se zabývá přestavbou laboratorního manipulátoru na 3D gravírovací frézku. V první části práce je popsána technologie gravírování s výčtem nejpoužívanějších gravírovacích strojů. Po analýze výchozího stavu stroje ...
 • Analýza rizik nástrojářské dílny 

  Dubovský, Dávid
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizík vybraných strojových zariadení podľa platných legislatívnych dokumentov na Slovensku, prevzatých zo smerníc Európskej únie. Práca je zameraná aj na skúmanie legislatívy vzťahujúcej ...
 • Analýza vyvrtávacího procesu automatické horizontální vyvrtávačky 

  Šohajek, Jiří
  Cílem diplomové práce je provést analýzu vyvrtávacího procesu automatické horizontální vyvrtávačky SVD2, pro vrtání ložiskových otvorů. Problém, který byl důvodem pro zadání diplomové práce, jsou vibrace při vrtání doprovázené ...
 • Automat pro výrobu keramických forem pro technologii přesného lití 

  Rouš, Jaroslav
  Tématem této diplomové práce je konstrukční řešení automatu pro výrobu keramických forem pro technologii přesného lití dle zadaných parametrů. V první části se zabývám návrhem mechanické části stroje včetně kinematických, ...
 • Automatická optická kontrola slícování kompletních vozidel 

  Bureš, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště automatické optické kontroly slícování vozu na lince výstupní kontroly podniku TPCA. Teoretická část popisuje linku výstupní kontroly v automobilce TPCA a provádí popis současné ...
 • Automatické vkládání profilů 

  Pavlíček, Alois
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce automatického podavače plastových „L“ profilů na vstup polepovací linky LPR400-14/AS. První část této práce obsahuje rozbor použitelných konstrukčních variant. Druhá část řeší výběr ...
 • Automatizovaný dopravníkový zásobník pro vstřikovací lis s manipulátorem 

  Rychtářík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného dopravníkového zásobníku, který je určen pro vstřikovací lisy. Jedná se o sestavu pásových dopravníků, gravitačních válečkových tratí a zdviže. V této práci je obsaženo ...
 • Bezpečnost pásové pily 

  Bezrodný, Roman
  V této diplomové práci jsou shrnuty současné legislativní požadavky plynoucí ze směrnic Evropského parlamentu a Rady a legislativních požadavků České Republiky v oblasti řezných strojů, se zaměřením na pásové pily. Následně ...
 • Bezpečnost zařízení pro upínání obrobků 

  Mahel, Petr
  Diplomová práce se zabývá bezpečností zařízení pro upínání obrobků. V první části popisuje možnosti upínání obrobků na různých strojích, legislativní požadavky EU a ČR v oblasti strojních zařízení a všeobecné požadavky ...
 • C osa u svislého soustruhu 

  Solař, Martin
  Předmětem diplomové práce je návrh konstrukce pohonu C osy svislého soustruhu. Jedná se o pohon, který slouží k polohování C osy otočné desky. Diplomová práce obsahuje studii řezných sil působících při obrábění pomocí C ...
 • Databázová podpora analýzy rizik při konstrukci strojů 

  Sýkora, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření počítačového programu pro prohledávání a správu technických dokumentů. Tento program umožňuje vyhledávání klíčových slov v dokumetech vybraných podle nastavených parametrů, prohledávat ...
 • Databázová podpora hodnocení rizik strojů 

  Neubauer, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti strojního zařízení. Jejím cílem bylo zpracování analýzy a vybrání klíčových prvků pro třídění dat v databázi pro oblast analýzy rizik. Dále pak zpracování struktury ...
 • Deskripce použití technologie 3D tisku ve slévárenství 

  Polášek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi použití 3D tisku v oblasti výroby slévárenských modelů, forem a jader. Shrnuje jak prolínání 3D tisku s konvenčními výrobními metodami, tak i nekonvenční výrobní metody. V případě ...
 • Determination and Improvement of Performance Level of Safety Function of Emergency Stop for Machinery 

  Zahálka, Jiří; Tůma, Jiří; Bradáč, František (Elsevier, 2014-03-25)
  This article focuses on the calculation of performance level (PL) by standard ISO 13849-1 Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design [1]. Requirements of current ...
 • Elektronicky řízená dělící hlava 

  Holík, Pavel
  Přehled konstrukčních možností. Návrh konstrukčního řešení. Návrh hardwaru. Návrh softwaru. Výpočty převodů.
 • Hydraulický přidržovač/vyhazovač 

  Škarvada, Radoslav
  Diplomová práce řeší návrh hydraulického přidržovače/vyhazovače pro mechanický klikový lis. Na základě zadaných parametrů je provedena analýza klikového mechanismu, potřebné výpočty, analýza a návrh možných variant řešení, ...
 • Konstrukce pily na profily hliníkového konstrukčního systému 

  Juřicová, Vendula
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh pily na profily hliníkového konstrukčního systému. Nejprve jsou popsány základní typy pil, následuje rozbor variant řešení, výběr nejvýhodnější varianty, návrh výsledného řešení a ...
 • Konstrukční návrh 3D tiskárny 

  Schoula, Šimon
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh prototypu stroje pro 3D tisk, který využívá technologii SLA. Stroj musí být navržen s ohledem na jeho výslednou cenu a snadnou vyrobitelnost. Rešerše je zaměřena zejména na tiskárny ...
 • Konstrukční návrh jednoúčelového stroje na lisování valivých ložisek do kladkovnic 

  Roupec, Michal
  Cílem této práce je navrhnout konstrukční úpravy jednoúčelového lisovacího stroje ve firmě Huisman Konstrukce, s.r.o. Lis je nefunkční a pro současné požadavky výroby málo výkonný. Úpravami se rozumí zhodnotit současný ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 1-3 tun/hod 

  Vlk, Tomáš
  Práce se zabývá podrobným návrhem průběžného mísiče. Toto zařízení slouží k přípravě formovacích směsí na bázi písku ve slévárenství. V práci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé uzly zařízení z hlediska konstrukce. ...