Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace zastřešení bytového domu Na podkově v Řečicích 

    Bradáčová, Eliška
    Tato práce se zabývá realizací zastřešení bytového domu v obci Řečice. Cílem je dosažení nejlepší varianty z hlediska finančního, časového nebo technologického řešení výstavby šikmé střechy bytového domu s obytným podkrovím.
  • Stavebně technologický projekt budovy C Technologického parku Brno 

    Bradáčová, Eliška
    Tématem diplomové práce je realizace administrativní budovy v areálu Českého technologického parku v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, situaci v okolí staveniště a návrh dopravních ...