Now showing items 1-20 of 39

 • Aktivní závěs kapoty 

  Galda, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí aktivního závěsu kapoty, odladění kinematiky závěsu a vhodným nadimenzováním jednotlivých částí závěsu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, přičemž první část je analýza ...
 • Aretace posuvného zastřešení bazénu 

  Sedláček, Jan
  Tato bakalářská práce se v první části zabývá rešerší současných možností zakrytí a zastřešení bazénů. Detailněji se dále zabývá nejrozšířenějším typem zastřešení bazénu, posuvným zastřešením. Je proveden rozbor efektivnosti ...
 • Dopravníkový systém pro třídění mincí 

  Žonda, Peter
  Cieľom bakalárskej práce je zdokumentovať súčasné zoradenie výrobnej linky na triedenie minci a zároveň navrhnúť nový stav, ktorý bude šetriť priestor v miestnosti. Vytvorený nový stav následne zdokumentovať a vytvoriť 3D ...
 • Drtič slámy 

  Kojš, Denis
  Účelom tejto bakalárskej práce je návrh a konštrukcie drviča slamy s elektrickým pohonom drviaceho ústrojenstva a pneumatickým pohonom dávkovača slamy. Práca je zameraná na prehľad drvičov na trhu a konštrukčné riešenie ...
 • Frézka pro obrábění plastů 

  Frejlich, Tomáš
  Bakalářské práce se zabývá konstrukčním návrhem podélného a příčného posuvu pro frézování zalitých dutých vláken daných rozměrů, které slouží do tepelných výměníků a návrhem upínacích přípravků těchto součástí při frézování. ...
 • Granulátor fosfátových prášků 

  Kománek, Jiří
  Cílem této práce je návrh vhodného zařízení pro granulaci fosfátových prášků. Na tento vybíraný stroj jsou kladeny požadavky produkce 4,5 t/h se zrnitostí 1-2 mm. Aby bylo možné vybrat vhodný stroj, byl v této práci nejprve ...
 • Horizontální gril 

  Horák, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí domácího horizontálního grilu na sele s elektrickým pohonem. Gril je navržen na tuhé palivo ve formě dřeva nebo dřevěného uhlí a je dimenzován na zatížení 50 kg. V rešeršní části ...
 • Hydraulické ovládání klapkového uzávěru 

  Ševčík, Vlastimil
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením konzoly pro uchycení servomotoru a hydraulickým ovládáním pro klapkový uzávěr. Rešeršní část popisuje historii klapkových uzávěrů a jejich rozdělení. V konstrukční části ...
 • Inovace dopravníku třísek pro obráběcí stroj 

  Kočica, Martin
  Cílem práce je konstrukční návrh úpravy stávajícího dosluhujícího dopravníku třísek pro soustruh SPT 32 NC firmy Slovácké strojírny a.s. závodu 1 strojírny Uherský Brod. Práce se člení na seznámení s problematikou dopravníku ...
 • Inovace korečkového elevátoru 

  Hála, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá inovací korečkového elevátoru. Jedná se zejména o konstrukční úpravu elevátoru v místech, kde dochází k usazování a napěchování dopravovaného materiálu. Usazený materiál způsobuje zahnívání a ...
 • Jednoúčelový stroj pro montáž termostatu 

  Hajda, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout jednoúčelový stroj pro kompletaci termostatu do spalovacího motoru osobního automobilu. V prvé řadě je potřeba navrhnout koncepční řešení, které je schopno složit termostat v co nejkratším ...
 • Jeřábová kladnice 

  Musil, Adam
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout jeřábovou kladnici pro mostový jeřáb s nosností 65 tun. Dále se zabývá pevnostními výpočty, návrhem lana, kladek, osy kladek a ložisek. Závěrem práce je výkres sestavení, seznam ...
 • Konstrukce formy pro pryžový výlisek 

  Bátrla, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je současný stav poznání, zahrnující teorii vstřikovacích forem pro gumárenský průmysl. Dále je v práci popsán postup při návrhu konstrukce vstřikovací formy pro pryžovou manžetu, která má ...
 • Konstrukce svařovacích a testovacích přípravků pro tlakové nádoby 

  Kvapil, Radek
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením svařovacích a testovacích přípravků pro tlakové nádoby. Cílem je vytvořit jednoduché konstrukční řešení. Návrh musí zajistit snadnou montáţ pro případ korekce některé z části ...
 • Konstrukce tiskové hlavy pro 3D tisk velkorozměrových dílů z betonové směsi 

  Slavíček, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem modulární tiskové hlavy určené pro 3D tisk cementových směsí. Tisková hlava je určená pro kontinuální tisk cementové směsi s obsahem kameniva a příměsí urychlovače ...
 • Konstrukční návrh mobilního štěpkovače 

  Svoboda, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem mobilního štěpkovacího zařízení využívajícího ke svému pohonu sériově vyráběné zahradní malotraktory VARI. Vlastní práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol popisující ...
 • Malé sněhové frézy 

  Ráheľ, Dušan
  Bakalárska práca je zameraná na snehové frézy. Pojednáva o ich vzniku a vývoji a o ich využití v súčasnosti. Je spracovaný vývoj a technické vlastnosti všetkých rozmerových typov snehových fréz, od najmenších, poháňaných ...
 • Multifunkční zařízení na výrobu ozubení 

  Danda, Libor
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malého, počítačem řízeného obráběcího stroje. Slouží pro výrobu ozubení a kombinuje dvě nejpoužívanější výrobní metody. Práce je řešena v rámci spolupráce s podnikatelským ...
 • Návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Smejkal, David
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu hydraulického pojezdu pohonné jednotky žacího stroje, a jeho následnou realizací v podobě prototypu. Stroj je navržen s nezávislým pohonem kol, plynulou regulací ...
 • Návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Galda, Martin
  Cílem mé bakalářské práce je návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje na základě provedené rešerše s těmito parametry: nezávislý pohon kol, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad, rychlost ...