Now showing items 1-1 of 1

  • Využití finanční analýzy v podniku 

    Braun, Karel
    Cílem diplomové práce „Využití finanční analýzy v podniku“ je provedení finanční analýzy společnosti IMOS Brno, a.s. za období 2001-2007 a na základě zjištěných poznatků navrhnout možné způsoby vedoucí ke zlepšení jeho ...