Now showing items 1-19 of 19

 • Akciové Investice do evropských pojišťoven 

  Holánek, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na strategii výběru nejvhodnější akcie evropské pojišťovny do portfolia fondu kvalifikovaných investorů. Popisuje, jakým způsobem lze k tomuto výběru přistupovat, srovnává jednotlivé pojišťovny ...
 • Financování developerského projektu 

  Fiala, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním konkrétního developerského projektu bytové výstavby ve Šlapanicích u Brna, jehož realizace má být zahájena na jaře roku 2021. Práce vychází z aktuálního dění na trhu s nemovitostmi, ...
 • Financování developerských projektů 

  Šolc, Jan
  Cílem diplomové práce je popsání vhodných variant financování developerského projektu. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na popsání problematiky pojmů používaných v tomto ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Doležalová, Marie
  Bakalářská práce se nejprve zaměřuje na podnikové finance. Popisuje, jaké má podnik možnosti při investování. Dále se zabývá možnostmi zisku dalších financí pro rozšíření podniku a jeho výroby, jejich efektivním rozdělením ...
 • Investiční rozhodování nemovitostních společností 

  Smetana, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou investičního rozhodování nemovitostních společností v ČR. V úvodu jsou rozebrány teoretické znalosti týkající se faktorů, které ovlivňují cenu nemovitosti. Na základě faktů je ...
 • Investování do developerského projektu v oblasti rezidentního bydlení 

  Kuděla, Jan
  Bakalářská práce se zabývá investováním do developerského projektu v oblasti rezident-ního bydlení. Popisuje jednotlivé kroky developerského projektu. Výsledkem práce jevlastní návrh investování do developerského projektu ...
 • Návrh investičního portfolia technologických společností pro hedgeový fond 

  Rotkovský, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem investičního portfolia pro hedgeový fond, který je zaměřen na investice do technologických společností. Výběr jednotlivých společností je založen na základě fundamentální analýzy a statutu ...
 • Návrh modelů správy investičních nemovitostí 

  Šicnerová Shahbazjan, Margarit
  Tato diplomová práce se zaobírá podnikatelským záměr pro firmu Get & Invest, který spočívá v sestavení modelu správy investičních nemovitostí. Get & Invest je mladou firmu zabývající se realitní a stavební činnosti, ...
 • Návrh na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Králík, Patrik
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu akciových společností spotřebitelského sektoru necyklického zboží a služeb. Teoretická část se zabývá fondem kvalifikovaných investorů, popisuje akcie a pojmy spojené ...
 • Návrh nových způsobů řízení firemních benefitů 

  Brauner, Roman (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Článek se zabývá analýzou firemních benefitů vybrané společnosti a následně návrhem jejich zefektivnění, a to zejména s ohledem na finanční dlouhodobé benefity. Všeobecně totiž firemní benefity slouží k podpoře zaměstnanců ...
 • Návrh optimalizace financování vlastního bydlení 

  Hulewiczová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku optimalizace financování vlastního bydlení. Analyzuje současný trh nemovitostí a vývoj hypotečního trhu. Dále rozebírá hlediska posuzující efektivnost daného finančního produktu. ...
 • Podnikatelský plán - zhodnocení finančního kapitálu firmy 

  Brauner, Roman
  Cílem bakalářské práce je formulace návrhů na zhodnocení finančních prostředků, které přes firmu plynou . Předkládaná práce je zpracována pro konkrétní prostředí brněnské firmy REWIN BRNO, s.r.o. Přínosem práce je formulace ...
 • Podnikatelský záměr - nákup moderní technologie 

  Musil, Jiří
  Práce se zaměřuje na možnosti pořízení moderní technologie s důrazem na příležitost využití grantu z fondů EU. Záměrem je postihnout teoretické předpoklady a analýzu situace firmy. Výstupem má být projekt, který předpokládá ...
 • Podnikatelský záměr - vývoj docházkového systému 

  Indra, Jan
  Moje bakalářská práce bude obsahovat odborný popis tvorby webové aplikace, určené plánování rozpisů docházky pracovníků do zaměstnání. Zpracuji teoretická východiska, popis tvorby aplikace, marketingovou strategii prodeje ...
 • Podnikatelský záměr - založení solárního studia 

  Hlaváčková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení solárního studia. Práce se skládá z několika částí a to teoretické, analytické a praktické. V teoretické části jsou popsány a definovány základní ...
 • Tvorba investičního portfolia pro fond kvalifikovaných investorů 

  Vitula, Miroslav
  Předmětem práce je vypracování návrhu investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů na základě finanční analýzy vybraných akciových společností. Teoretická část práce je zaměřena na strukturu investičních fondů v ...
 • Tvorba pasivního příjmu 

  Brauner, Roman
  Cílem diplomové práce je formulace návrhů jak dosáhnout pasivního příjmu, pro zajištění výdajů zajišťujících chod firmy či domácnosti bez další aktivní činnosti. Předkládaná práce je zpracována pro konkrétní prostředí ...
 • Tvorba portfolia investičního fondu kolektiního investování 

  Nguyen, Tuyet Nhung
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr akciových titulů na základě fundamentální analýzy. V teoretické části je vysvětlena struktura investičního fondu a fond kolektivního investování v soudobých podmínkách České ...
 • Využítí finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování 

  Železný, David
  Tato bakalářská práce obsahuje zpracování účelově vybraných ukazatelů finanční analýzy pro akciové společnosti z nápojového odvětví, jejichž akcie jsou obchodovány na americkém akciovém trhu. První část práce zohledňuje ...