Now showing items 1-2 of 2

  • Produkce CO2 a obchod s emisními povolenkami 

    Bravený, Adam
    Práce je tematicky rozdělena na dvě části. První popisuje současný stav produkce plynného oxidu uhličitého, jehož existence, resp. nárůst množství v atmosféře Země, je považována za hlavní příčinu globálního oteplování a ...
  • Udržitelnost systémů odpadového hospodářství 

    Bravený, Adam
    Tato diplomová práce navrhuje způsob, kterým lze hodnotit udržitelnost systémů odpadového hospodářství. V úvodní části je uvedeno zhodnocení současného stavu odpadového hospodářství v ČR a jsou představeny perspektivní ...