Now showing items 1-20 of 24

 • Algoritmy pro automatický ořez fotografií 

  Ambrož, Vít
  Hlavním cílem této bakalářské práce je studium a implementace metod, které umožňují automatický ořez fotografií tak, aby výsledek ořezu byl použitelný z fotografického hlediska. V této práci jsou provedeny experimenty s ...
 • Algoritmy pro automatický ořez sférické fotografie a videa 

  Ivančo, Martin
  Cieľom tejto práce je priniesť detailný pohľad na doterajší prieskum v oblasti sférických videí. Konkrétne sa táto práca zameriava na problém tvorby videa s normálnym zorným poľom zo sférického videa pre potreby zobrazovania. ...
 • Databázové úložiště virtuální čekárny 

  Sadloň, Matej
  Tato práce je součástí projektu zvaného virtuální čekáren. Jedná se o multiplatformní aplikaci která umožňuje uživatelům zajednat termín u některého z poskytovatelů bez potřeby osobního čekání v čekárně. Práce popisuje ...
 • Dynamická prezentace fotografií s využitím hloubkové mapy 

  Hanzlíček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou, jak využít hloubkovou mapu k dynamické prezentaci statické fotografie. V práci je představen algoritmus sloužící k vytvoření prostorového modelu. Ten poslouží k vykreslení ...
 • Klient virtuální čekárky pro čekárnu provozovatele služeb 

  Křek, Radim
  Na různých místech se často musí čekat a tvoří se dlouhé fronty a nikdo neví kdo je právě na řadě. Proto se čím dál častěji vytváří systémy založené na virtuálních frontách, pro ulehčení těchto situací. Tato práce se zabývá ...
 • Klient virtuální čekárny pro poskytovatele služeb 

  Holcman, Jaroslav
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat klientskou aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním pro poskytovatele služeb v rámci projektu Virtuální čekárna. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje poskytovateli pracovat ...
 • Knihovna pro renderování OSM na mobilu 

  Vaďura, David
  Cílem mé práce bylo navrhnout a implementovat knihovnu pro vykreslování vektorových map na mobilních telefonech. Zdrojem dat pro knihovnu je projekt OpenStreetMap. Knihovna musí zahrnovat tyto funkce: načítání a cachování ...
 • Lokalizace pozemního robota ve vnitřním prostředí 

  Sýkora, Tomáš
  Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť softvér pre autonómneho pozemného robota, ktorý bude schopný navigovať sa vo vnútornom prostredí a detekovať a rozpoznávať objekty na svojej ceste. Dôležitou podmienkou, ktorú musel ...
 • Mobilní aplikace pro akvizici a úpravu HDR fotografií 

  Michalák, Patrik
  Hlavnou myšlienkou tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá by riešila nielen problémy generovania a spracovania HDR obsahu, ale zamerala sa aj na interakciu s užívateľom a poskytla mu viac možností v prehľadnom a ...
 • Mobilní aplikace pro anotace obrázků 

  Hřebíček, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou multiplatformní mobilní aplikace pro anotaci obrázků. Teoretická část popisuje specifikaci aplikace, jak z pohledu designu, tak z pohledu funkcionality. V praktické části je rozebrána samotná ...
 • Online systém pro vizuální geo-lokalizaci v přírodním prostředí 

  Pospíšil, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je vytvořit online systém, který bude fungovat jako demonstrační aplikace pro prezentaci výsledků vizuální geo-lokalizace v přírodním a horském prostředí. Systém nabídne uživateli možnost vybrat ...
 • Převod barevných obrázků na černobílé 

  Pospíšil, Petr
  Černobílé obrázky nebyly nikdy nahrazeny těmi barevnými, a pravděpodobně také nikdy nebudou, protože jsou v mnohých oblastech nepostradatelné. V této práci byly zvoleny tři metody pro převod barevných obrázků na černobílé. ...
 • Registrace fotografií do 3D modelu terénu 

  Deák, Jaromír
  Tato práce se zabývá existujícími řešeními a možnostmi registrace fotografie do 3D modelu terénu na základě znalosti geografické polohy pořízení fotografie. Přínosem této práce je otevření nových možností řešení této úlohy ...
 • Rekonstrukce digitálních fotografií s využitím hloubkové mapy 

  Valeš, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout postup, který bude provádět rekonstrukci digitálních fotografií na základě vyhledání podobných fotografií v datasetu, jejichž obsah je poté využit při rekonstrukci, a otestovat možnosti ...
 • Rozšířená realita na iOS - zobrazování prvků z mapy v terénu 

  Bezák, Adam
  Táto práca si dáva za cieľ zlepšiť užívateľovi orientáciu v teréne pomocou jeho smartphonu a rozšírenej reality. Spojením týchto dvoch prvkov a bezplatnej databáze geografických dát OpenStreetMap je možné zobraziť okolité ...
 • Sada webových nástrojů pro geolokalizační systém 

  Bečka, Petr
  Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření webové sady nástrojů, pomocí kterých lze zobrazovat výsledky a využívat funkčnosti geolokalizačního systému LOCATE. Výsledné informace lze zobrazit v podobě webové mapy a digitáního ...
 • Sada weboých nástrojů pro vizualizaci výsledků geolokalizačního systému 

  Hodoval, Pavel
  Cílem této práce je vytvořit sadu flexibilních webových nástrojů a webové rozhraní pro vizualizaci výsledků geolokalizačního systému. Práce zahrnuje úvod do problematiky vizualizace dat v kartografii a základů zpracování ...
 • Sémantická segmentace v horském prostředí 

  Pelikán, Jakub
  Sémantická segmentace je jedním z klasických problémů počítačového vidění a silným nástrojem pro strojové zpracování a pochopení scény. V této práci nasazujeme sémantickou segmentaci v čistě horském prostředí. Hlavní ...
 • Síťová komunikace pro virtuální čekárnu 

  Novák, Lukáš
  Jádrem této bakalářské práce je podrobně popsat návrh komunikačního protokolu pro komunikaci klient/server a vytvoření fungujícího prototypu serverové části. Pro tuto komunikaci bylo využito návrhového přístupu REST, který ...
 • Vyhledávání zájmových objektů v obrazové sadě 

  Medvec, Juraj
  Táto práca je zameraná na vyhľadávanie objektu/scény v sade obrazov. Na úvod sú čitatelovi predstavené existujúce riešena, ktoré sa už aj používajú v praxi. Ďalšie kapitoly sú zamerané na vytvorený framework a popis práce ...