Now showing items 1-2 of 2

  • Lokalizace zvukového zdroje 

    Vélim, Jan
    Práce se zabývá možností lokalizace zvukového zdroje v prostoru dřevěného trámu. Lokalizace je prováděna na základě změřených signálů ze dvou mikrofonů, přičemž je předpokladem, že se zdroj zvuku nachází mezi měřícími ...
  • Mobilní robot řízený KINECTem 

    Málek, Miroslav
    Tato práce se zabývá návrhem mobilního robota, který je řízen pohybovým zařízením MS Kinect. Pohyb robota je řízen hloubkovými daty, které jsou zpracovány vhodným ARM procesorem. Dále je v práci navržen modul pro sériovou ...