Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace časově-variantního konvolučního procesoru 

    Brhel, Tomáš
    V této práci je řešen návrh univerzálního časově-variantního konvolučního FIR procesoru. Návrh je připraven pro zpracování velmi dlouhých posloupností s potlačením procesního zpoždění. V práci jsou dále navrženy metody pro ...
  • Implementace zvukového procesoru FIR s minimálním procesním zpožděním 

    Brhel, Tomáš
    Tato práce se zabývá návrhem univerzálního FIR procesoru pro zpracování velmi dlouhých posloupností. Práce dále řeší optimalizaci pro souběžné zpracování dvoukanálové vstupní posloupnosti a potlačení procesního zpoždění. ...