Now showing items 1-2 of 2

  • MKP simulace elastohydrodynamického kontaktu 

    Brhlík, Rostislav
    Tato diplomová práce se zabývá aplikací metody konečných prvků při simulacích elastohydrodynamického (EHD) mazání. Pro výpočet je použit komerčně dostupný software COMSOL, přičemž jsou detailně analyzovány dva rozdílné ...
  • Skladba a použití měřicího systému k výzkumu mazacího přístroje 

    Brhlík, Rostislav
    Tato práce se zabývá adaptací měřicího systému pro analýzu funkce děliče maziva. Pro určování vlastností mazacího systému je v rámci nového konstrukčního návrhu využito tlakoměrů, průtokoměrů a dynamických vah; je navržena ...