Now showing items 1-1 of 1

  • Nejistoty přesných délkových měření 

    Šrámek, Jan
    Diplomová práce má za úkol seznámit čtenáře, který se zajímá o problematiku nejistot délko-vých měření, s praktickou stránkou řešení těchto nejistot u jednoho velmi často používaného kalibračního postupu měření na délkoměru ...