Now showing items 1-2 of 2

  • Konfigurace QoS v IP síti s využitím Cisco prvků 

    Brož, Kamil
    Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První, teoretická část, pojednává o parametrech a požadavcích moderních real-time aplikací. Dále rozebírá konkrétní prostředky pro zajištění QoS. Jedná se přístup ve ...
  • Uživatelská aplikace pro konfiguraci bezdrátového modulu Zigbee 

    Brož, Kamil
    Diplomová práce pojednává o ZigBee sítích a srovnává je s ostatními PAN sítěmi stan- dardu IEEE 802.15.4. Popisuje tvorbu ZigBee sítí, fyzickou, mac vrstvu a síťovou a aplikační vrstvu ve formě Bitcloudu. Obsahuje praktickou ...