Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace proudění v prvcích hydraulického okruhu 

    Broža, Martin
    Bakalářská práce je zaměřena na analýzu možností využitelnosti programu Autodesk Simulation CFD při simulaci proudění v prvcích hydraulického okruhu. Jedná se o komerční program aplikovaný při řešení proudění vody ve ...
  • Vliv vstupní části odstředivého čerpadla na stabilitu Q-Y křivky 

    Broža, Martin
    Diplomová práce je zaměřena na zkoumání vlivu vstupní části odstředivého čerpadla na stabilitu Q-Y křivky. Jedná se o zkoumání vlivu velkého vstupního úhlu lopatky a rozšíření vstupní oblasti, což podporuje i dobré kavitační ...