Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový plán vybrané firmy 

    Brožová, Kateřina
    Tato diplomová práce se zaměřuje na sestavení marketingového plánu nově vznikající firmy, která plánuje vstoupit na trh v oblasti služeb. Firma se zabývá zprostředkováním komplexních svatebních služeb pomocí webového ...