Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace elektrických vlastností grafenu na MEMS strukturách 

    Brodský, Jan
    Tato práce popisuje základní vlastnosti grafenu, možnosti jeho syntézy a charakterizace pomocí Ramanovy spektroskopie, dvoubodového a čtyřbodového měření a van der Pauwovy metody. V praktické části je popsán postup vytvoření ...
  • Simple and efficient AlN-based piezoelectric energy harvesters 

    Gablech, Imrich; Klempa, Jaroslav; Pekárek, Jan; Vyroubal, Petr; Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Kunz, Jan; Brodský, Jan; Neužil, Pavel (MDPI, 2020-01-28)
    In this work, we demonstrate the simple fabrication process of AlN-based piezoelectric energy harvesters (PEH), which are made of cantilevers consisting of a multilayer ion beam-assisted deposition. The preferentially (001) ...