Now showing items 1-2 of 2

  • MediaDiff - diff pro statické obrázky 

    Brothánek, Jan
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnávání dokumentů v digitální podobě, zejména statických obrázků. Představuje algoritmy, které je možno použít k obecnému porovnávání i algoritmy specializované na obrazová data. ...
  • Příprava a realizace stavebně technického průzkumu konstrukce 

    Brothánek, Jan
    Práce se zabývá stavebně technickým průzkumem rodinného domu v Brně. Důvodem tohoto průzkumu je rekonstrukce. V první části práce se nachází vysvětlení teoretické problematiky konstrukcí, nacházejících se ve zkoumaném ...