Now showing items 1-2 of 2

  • Automatický systém pro sledování polohy 

    Brouček, Jan
    Bakalářská práce obsahuje návrh zařízení, které je schopné určit svoji polohu pomocí systému GPS. Zjištěné údaje o poloze jsou zaznamenávány na paměťovou kartu microSD a volitelně posílány pomocí sítě GSM na webový server, ...
  • Systém sledování stavu konstrukcí z inteligentního betonu 

    Brouček, Jan
    Tato práce se zabývá návrhem bezdrátového systému, který umožní přenos naměřených dat ze senzorů inteligentního betonu. Data jsou přenášena z měřících bodů do sběrné jednotky, ukládána a následně jsou posílána dál, na ...