Now showing items 1-2 of 2

  • Nákupní centrum v Brně 

    Brozmanová, Dagmar
    Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie nákupného centra situovaného v Brne. Vypracované boli tri varianty, z ktorých bola vybraná jedna pre podrobnejšie spracovanie. Varianty majú ...
  • Tenisová hala v Brně 

    Brozmanová, Dagmar
    Cieľom práce je vypracovanie statického návrhu nosnej oceľovej konštrukcie tenisovej haly. Hala je situovaná v Brne a jej pôdorysné rozmery sú 66,0 x 42,0 m. Výška konštrukcie nad terénom je 13,539 m. Hlavnú nosnú časť ...