Now showing items 1-2 of 2

  • Metoda borcení časové osy v oblasti biosignálů 

    Brus, Lukáš
    Metoda borcení časové osy (dynamic time warping) je jedna z moderních vědeckých metod, přispívajících k optimalizaci analýzy a vyhodnocování křivek různých procesů. Část bakalářské práce je věnována tématu vzniku a procesu ...
  • Stavba v krajině - Winery 

    Brus, Lukáš
    Návrh moderní budovy vinařství plnící vysoké architektonické a funkční požadavky.