Now showing items 1-2 of 2

  • Kategorizace mobilních jeřábů 

    Brzobohatý, Petr
    Bakalářská práce je zaměřena na zpracování přehledu dostupných mobilních jeřábů od různých výrobců a porovnání jejich technických, provozních a ekonomických parametrů.
  • Mostový jeřáb - návrh jeřábové kočky 

    Brzobohatý, Petr
    Diplomová práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu kočky mostového jeřábu o nosnosti 200 t. Hlavním cílem práce jsou návrhy a výpočty vybraných součástí mechanismu zdvihu a součástí se zdvihem bezprostředně souvisejících. ...