Now showing items 1-1 of 1

  • Využití techniky orientovaných fólií v TEM 

    Buček, Petr
    Tato diplomová práce se zabývala využitím metody orientovaných fólií v transmisní elektronové mikroskopii. S použitím této metody byly identifikovány dislokační struktury v obou fázích, pro dvě amplitudy plastické deformace ...