Now showing items 1-2 of 2

  • Čtečka obličejů 

    Bučko, Peter
    Tato práce se zabývá strojovým rozpoznáváním tváří. Budou zde popsány metody Principal Components Analysis (PCA), Linear Discriminant Analysis (LDA) a Elastic Bunch Graph Matching (EBGM). Cílem této práce je vytvořit ...
  • Mobilní klient pro elektronické žákovské knížky 

    Bučko, Peter
    Tato práce se zabývá elektronizací škol a používáním elektronických žákovských knížek. Zkoumá možnosti realizace mobilního klienta pro tyto systémy a rovněž požadavky uživatelů. Navrhuje demonstrační aplikaci a její ...