Now showing items 1-14 of 14

 • Alergenní vonné látky v potravinách a předmětech běžného užívání 

  Divišová, Radka
  Vonné látky se přidávají do potravin, kosmetických a jiných produktů především pro vylepšení jejich senzorické kvality (chuti a/nebo vůně); nepříjemným vedlejším účinkem však může být výskyt širokého spektra různých ...
 • Charakterizace analogů tavených sýrů 

  Chlebcová, Lenka
  Táto diplomová práca sa zaoberá témou syrových analógov, ich charakterizáciou a kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou vzoriek tavených syrových analógov pre určenie chuťovo a aromaticky aktívnych látok. V úvode práce je ...
 • Charakterizace analogů tavených sýrů 

  Studýnková, Hana
  Cílem této diplomové práce bylo identifikovat a kvantifikovat obsah chuťově a aromatických aktivních látek a zhodnotit chutnost pomocí vybraných senzorických metod ve vzorcích sýrových analogů s obsahem různých rostlinných ...
 • Charakterizace analogů tavených sýrů 

  Svítilová, Lenka
  Cílem této diplomové práce je charakterizovat tavené sýry a jejich analogy, identifikovat a kvantifikovat aromaticky aktivní látky ve vzorcích sýrových analogů, zhodnotit jejich chutnost pomocí vybraných senzorických metod ...
 • Charakterizace vybraných typů mléčných produktů 

  Musilová, Lenka
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout technologii výroby měkkého sýru s bílou plísní na povrchu v poloprovozních podmínkách za použití nepasterizovaného mléka, které pochází od krav pasoucích se na louce. Tímto způsobem ...
 • The Effect of Sterilization on Size and Shape of Fat Globules in Model Processed Cheese Samples 

  Tremlová, Bohuslava; Štarha, Pavel; Buňka, František; Gistingrová, Zuzana; Hrabě, Jan (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2006-05-11)
  Model cheese samples from 4 independent productions were heat sterilized (117 C, 20 minutes), after the melting process and packing with an aim to prolong their durability. The objective of the, study was to assess changes ...
 • Moderní postupy hodnocení kvalitativních parametrů potravin 

  Tobolková, Blanka
  Předložená práce se zabývá studiem antioxidačních a radikál-zhášejících vlastností a dalších charakteristik vybraných ekologických a konvenčních potravin (vína, špaldové mouky), jako možných markerů vhodných pro jejich ...
 • Monitoring obsahu senzoricky aktivních látek v průběhu výroby sýrů 

  Ryglová, Hana
  Tato práce se zabývá monitoringem senzoricky aktivních látek v průběhu výroby sýrů eidamského typu, tj. přírodní tvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou, a v tavených sýrech, které z nich byly vyrobeny. Senzoricky aktivní ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách 

  Škopová, Jitka
  Tato diplomová práce se věnuje problematice potenciálně alergenních aromaticky aktivních látek v potravinách. Aromata přidávána do potravin jsou především rostlinného původu. Na lidský ogranismus mají tyto vonné látky a ...
 • Stanovení vybraných vonných látek v potravinách 

  Ascherová, Adriana
  Tato diplomová práce je zaměřena na vonné látky vyskytující se v potravinách. V teoretické části popisuje jejich vlastnosti, použití vonných látek rostlinného původu pro aromatizaci potravin a poukazuje na jejich možné ...
 • Studium podmínek vzniku a eliminace akrylamidu vznikajícího při tepelném zpracování potravin. 

  Marková, Lucie
  Akrylamid (AA), pravděpodobný lidský karcinogen, vzniká jako nežádoucí kontaminant reakcí redukujících sacharidů s asparaginem v potravinách rostlinného původu při jejich tepelném opracování nad 120 °C. AA je nejčastěji ...
 • Vliv podmínek skladování na obsah aromaticky aktivních látek v tavených sýrech 

  Štouračová, Anna
  Cílem této práce bylo sledovat vliv podmínek skladování (teploty a doby) na obsah aromatických látek ve sterilovaných tavených sýrech a také na jejich chutnost. Část sýrů byla uchovávána v lednici při teplotě 6 °C, část ...
 • Vliv technologie výroby na chutnost sýrů eidamského typu 

  Urbanová, Andrea
  Tato práce se zabývá problematikou chutnosti (flavouru) sýrů eidamského typu, tj. přírodní tvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou. Vzorky poskytla mlékárna MILTRA B s. r. o. Městečko Trnávka. Na flavouru sýrů se podílí ...
 • VYUŽITÍ ODPADŮ Z POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROB NA BIOPRODUKCI KYSELINY MLÉČNÉ A ETHANOLU 

  Hudečková, Helena
  Předložena disertační práce je zaměřena především na mikrobiální produkci kyseliny mléčné a ethanolu z odpadů z potravinářských výrob. Jakožto substráty byly vybrány odpad z produkce kávy (kávová sedlina), odpad z produkce ...