Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti grafiky a prezentace v systémech TeX a LaTeX 

    Buňka, Roman
    Bakalářská práce se zabývá způsobem začlenění externích grafických souborů do dokumentů LaTeXu a vytvářením grafiky interními prostředky TeXu. Popisuje základní vlastnosti nástavbového balíčku PSTricks a jeho rozšíření pro ...
  • Redakční systém pro recenzi článků 

    Buňka, Roman
    Cílem diplomové práce je analýza, návrh a implementace webové aplikace, která má sloužit autorům článků, recenzentům a správci systému k automatizaci recenzního řízení u vědeckých článků. V analýze recenzního řízení jsou ...