Now showing items 1-2 of 2

  • Faktory ovlivňující senzorickou jakost analogů tavených sýrů 

    Sůkalová, Kateřina
    Předložená dizertační práce se zabývá sledováním senzorické kvality tavených sýrových analogů, se zaměřením především na chutnost (flavour) a s ní související obsah těkavých (aromaticky aktivních) látek. Modelové vzorky ...
  • Složení mastných kyselin analogů tavených sýrů 

    Sůkalová, Kateřina
    Tato diplomová práce se zabývá stanovením mastných kyselin analogů tavených sýrů. Cílem je identifikovat a kvantifikovat mastné kyseliny ve vybraných vzorcích sýrových analogů. V úvodu práce je zpracován stručný přehled ...