Now showing items 1-4 of 4

 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vařachová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu informačního systému pro řízení vztahu se zákazníky implementovaném ve společnosti AURA, s.r.o., která se zabývá vývojem a dodávkou informačních systému zaměřených na vojenskou ...
 • Sledování koncentrace vzdušných iontů 

  Pončík, Vlastimil
  Elektrointové mikroklima je součástí atmosféry, je tvořeno negativními a pozitivními ionty s různou pohyblivostí a velikostí. Je prokázáno působení iontů na organismus člověka, počet kladných a záporných iontů ve vzduchu ...
 • Spektrální charakteristika iontového pole různých druhů ionizorů 

  Novák, Roman
  Předkládaná práce se zabývá vysvětlením a popsáním veškeré problematiky výskytu, měření a generace záporně nabitých iontů. Touto prací chci vysvětlit a upozornit na nejrůznější faktory, proč se daným tématem zabývat. ...
 • Vyhodnocení vlastností vzdušných iontů vytvářených různými zdroji iontů 

  Lazorka, Martin
  Práce je zaměřena na složení atmosféry, na děje, které v ní probíhají, především pak na vznik atmosférických iontů a energii, kterou je nutno dodat pro ionizaci plynu. Dále se práce zabývá vlivem aerosolových částic na ...