Now showing items 1-2 of 2

  • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

    Bušinová, Markéta
    Předložená bakalářská práce je rešeršního charakteru na téma Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí. Zabývá se především dopady anorganických a organických sloučenin cínu na složky životní prostředí. Shrnuje dostupné ...
  • Problematika stanovení cínu v environmentálních matricích 

    Bušinová, Markéta
    Diplomová práce se zabývá v rešeršní části především obsahem cínu ve složkách životního prostředí, jeho koloběhu v nich a možnostmi stanovení cínu v životním prostředí. Shrnuje dostupné informace o vlastnostech cínu a jeho ...