Now showing items 1-17 of 17

 • Compensation methods of interturn short-circuit faults in dual three-phase PMSM 

  Kozovský, Matúš; Buchta, Luděk; Blaha, Petr (IEEE, 2020-10-18)
  Permanent magnet synchronous machines (PMSM) are widely used for their high efficiency and power density. High machine reliability is increasingly required nowadays. PMSMs can't be simply disconnected from the power source ...
 • Frekvenční metoda identifikace parametrů motoru 

  Zimmert, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vylepšenou frekvenční metodou identifikace parametrů motoru. Cílem práce je získat přehled o problematice identifikační metody, provést její simulaci na modelu motoru v prostředí Simulink a ...
 • Identifikace parametrů stejnosměrného motoru 

  Kabelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce řeší problematiku identifikace stejnosměrného motoru. Dále řeší ovládání tohoto motoru a návrh regulátoru pro proudovou smyčku a jeho realizaci. Její součástí je také laboratorní úloha zabývající se ...
 • Identifikace systémů v uzavřené smyčce 

  Piskoř, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním různých modifikací metody nejmenších čtverců zmenšující posun odhadu parametrů systému v uzavřené smyčce a také identifikací elektrických parametrů modelu reálného PMSM motoru. ...
 • Implementation and verification of the PMSM stator interturn short fault detection algorithm 

  Otava, Lukáš; Buchta, Luděk (IEEE, 2017-09-14)
  This paper discusses the stator winding interturn short fault detection for three phase Permanent Magnet Synchronous Machines (PMSMs). The implementation of the Extended Kalman filter (EKF)-based fault detection algorithm ...
 • Integrated diagnostic system for winding fault detection of the three-phase PMSM 

  Otava, Lukáš; Buchta, Luděk (IEEE, 2020-10-07)
  This paper deals with the detection of the winding faults of the three-phase PMSM. The algorithm based on the three-phase model of the winding and the extended Kalman filter is used for inter-turn short detection. Additionally, ...
 • Kompenzace nelinearit při řízení střídavých pohonů 

  Buchta, Luděk
  V úvodu dizertační práce je provedena analýza vlivu mrtvého času a dalších nelinearit napěťového měniče. Na základě provedené analýzy byly navrženy tři kompenzační strategie pro vektorově řízený PMSM (Permanent Magnet ...
 • Model solární elektrárny 

  Janic, Lukáš
  Semestrálny projekt o modelovaní solárnej elektrárne v prostredí Matlab. V prvej časti sa práca venuje historií spracovania slnečnej energie, princípu činnosti a konštrukcii fotovoltaického článku a meničov napätia. V ...
 • Návrh regulátoru otáček pro BLDC motor použitý pro quadrocopter 

  Libicher, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektrického regulátoru otáček pro BLDC motor, který bude použit v létajícím prostředku nazývaném kvadrokoptéra. V první části práce jsou vysvětleny způsoby řízení a bezsenzorové ...
 • Podpůrné algoritmy pro řízení elektrických motorů 

  Řezáč, Martin
  Tato práce je zaměřena na vytvoření podpůrných ovladačů a algoritmů pro řízení elektrických motorů s využitím procesoru AURIX TriCore TC275 CA. První část práce je věnována popisu procesoru a jeho vybraným periferiím. ...
 • Prognosis and Health Management in electric drives applications implemented in existing systems with limited data rate 

  Klíma, Bohumil; Buchta, Luděk; Doseděl, Martin; Havránek, Zdeněk; Blaha, Petr (IEEE, 2019-09-10)
  Importance of the condition monitoring and predictive maintenance in motion systems is growing up as motion systems quantum and their complexity (number of axes, performance parameters) increases with increasing the ...
 • Řízení a vizualizace technologických procesů s využitím průmyslového PC 

  Buchta, Luděk
  Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s technikami a technologiemi používanými při řízení a vizualizaci technologických procesů. K řízení technologického procesu v laboratoři E541 bylo využito průmyslového PC, PLC a ...
 • Řízení BLDC motoru 

  Havlíček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou senzorového řízení BLDC motoru pomocí Hallových snímačů. BLDC motor je připojen k 3 fázové nízkonapěťové desce od firmy Freescale, která je přímo přizpůsobena k řízení těchto ...
 • Řízení horkovzdušného modelu 

  Šimurda, Jan
  Tato práce se zabývá přestavbou modelu horkovzdušného tunelu pro řízení pomocí sys- tému CompactRIO od společnosti National Instruments. Pro komunikaci s tunelem bylo navrženo uživatelské prostředí, které uživatele provede ...
 • Spektrální metoda identifikace parametrů motoru 

  Sedláček, Filip
  Práca sa venuje problematike spektrálnej metódy identifikácie systémov. Úvodná časť oboznamuje čitateľa so samotným pojmom identifikácia a zároveň vysvetľuje jej aplikovanie v praxi. Ďalej sú popísané a matematicky odvodené ...
 • Voltage disturbance observer for dual three-phase PMSM system 

  Buchta, Luděk; Kozovský, Matúš; Otava, Lukáš (IEEE, 2020-10-18)
  In this paper, a new compensation strategy design of the dead-time effects and other VSI non-linearities is presented for a dual three-phase PMSM. The strategy is based on an estimation of compensation voltages for each ...
 • Výkonnost, robustnost a implementace regulátorů pro průmyslové řízení 

  Buchta, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou moderního postupu při návrhu regulačních algoritmů vhodných pro řízení SISO průmyslových zařízení. Popsána je metodika návrhu regulátorů pomocí smíšené citlivostní funkce. Tato ...