Now showing items 1-9 of 9

 • Diagnostika plazmatu vypínacího pochodu za pomoci dvou vysokorychlostních kamer 

  Buchta, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje vznik a vlastnosti elektrického oblouku. Jsou zde uvedeny některé elektrické přístroje a principy, které se používají k uhašení oblouku. Hlavní část se věnuje návrhu, konstrukci a testování ...
 • Důsledky zvyšování účinnosti malých motorů 

  Buchta, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá důsledky zvyšování účinnosti malých asynchronních motorů do 1kW. Tato práce je napsána v reakci na stále větší nároky na minimální účinnost u asynchronních motorů ať už skrze legislativu ...
 • Kódování 4K videa v reálném čase s technologií NVENC 

  Buchta, Martin
  Diplomová práce se zabývá enkódováním 4K videa v reálném čase s použítím technologie NVENC. Obsahuje základní popis nejpoužívanějších video kodeků H.264 a HEVC. Následně byly vysvětleny principy grafických karet a jejich ...
 • Mobilní aplikace pro pořizování nových záběrů starých pohlednic 

  Buchta, Martin
  Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci umožňující pořizování aktuálních snímků historických pohlednic. Aplikace je implementována pro operační systém Android. V práci jsou popsány teoretické základy o problematice repeat ...
 • Palivové systémy s tlakovým zásobníkem 

  Buchta, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vstřikovací systém s vysokotlakým zásobníkem Common Rail pro vznětové motory. Je zde popsán princip funkce, historie systému a jednotlivé funkční součásti. Práce se zabývá aktuálně ...
 • Rozpoznání výrobce a modelu automobilu v obraze 

  Buchta, Martin
  Tato práce se věnuje problematice klasifikace modelu automobilu z obrazu. Popisuje několik metod, jako konvoluční neuronové sítě, metody omezené na přední/zadní pohled a metody využívající 3D CAD modely. Z těchto přístupů ...
 • Sudoku - algoritmizace řešení 

  Buchta, Martin
  V této práci se nachází přehled lidmi použitelných technik pro řešení logické hry Sudoku. Jednotlivé algoritmy zde byly teoreticky popsány na reálných zadáních a na tomto základě byly implementovány do vhodného grafického ...
 • Ventilový rozvod přeplňovaného motoru formule Student 

  Buchta, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem ventilového rozvodu přeplňovaného motoru pro použití ve vozidle kategorie Formule Student. Na základě termodynamického modelu bylo navrženo vhodné časování z hlediska dosažení maximálního ...
 • Vliv retardéru hoření na záporné elektrody v lithno – iontovém akumulátoru 

  Buchta, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou elektrochemických zdrojů elektrické energie se zaměřením na lithiové akumulátory. Je zde popsána jejich konstrukce a princip funkce. Práce se také zabývá bezpečnostní li-ion akumulátorů ...