Now showing items 1-10 of 10

 • Hodnocení kvality pneumatických lineárních pohonů 

  Pecl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality pneumatických lineárních pohonů. V teoretické části je popsána problematika v oblasti pneumatických válců a statistických metod pro vykonání analýzy. Praktická část obsahuje ...
 • Hydraulický dílenský lis 

  Budík, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem hydraulického lisu k tváření tyčových polotovarů za tepla s možností přestavování hlavního lisovacího válce v závislosti na provozované technologii. Rozebereme problematiku navržení lisu a ...
 • Konstrukce hydraulického obvodu pro zvedací zařízení 

  Tichý, Antonín
  Tato práce se zabývá konstrukcí hydraulického motoru a následným zapojením tohoto motoru do obvodu. Úvodní část je věnována odborné rešerši v oblasti konstrukčních prvků, ze kterých se hydraulické obvody skládají. V ...
 • Moderní senzorika v průmyslu 

  Kasal, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá prediktivní údržbou a jejím uplatněním v průmyslové praxi. Obsahuje přehled senzorů použitelných pro prediktivní údržbu, jejich základní princip a konkrétní model výrobce. Dále obsahuje návrh ...
 • Návrh a konstrukce lineárního hydromotoru 

  Melichar, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lineárních hydromotorů. První část tvoří odbornou rešerší v oblasti lineárních hydromotorů. Druhá se zaměřuje na konstrukci lineárního hydromotoru včetně všech potřebných ...
 • Návrh a konstrukce lineárního teleskopického hydromotoru 

  Přikryl, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu poznání v oblasti lineárních hydromotorů, výpočet lineárního hydromotoru a návrh konstrukce lineárního teleskopického hydromotoru pro využití například ve zdvižných ...
 • Návrh koncového efektoru pro průmyslový robot 

  Dvorník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením koncových efektorů používaných v průmyslové robotice. V úvodní části práce jsou popsány základní druhy průmyslových robotů. Dále se práce zabývá rozdělením a popisem jednotlivých ...
 • Návrh rámu tvářecího stroje 

  Hodonský, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je rešerže v oblasti tvářecích strojů, dále konstrukční návrh rámu stroje a jeho návrhový výpočet. Pro navrhnutý rám stroje se zhotoví potřebná výkresová dokumentace. Na závěr podrobíme vymodelovaný ...
 • Návrh ručního ukosovacího zařízení na plechy 

  Rušar, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí ručního ukosovacího zařízení na plechy s maximální mezí pevnosti 600 MPa. Práce je rozdělena na pět základních částí, první se věnuje významu ukosování ve strojírenské praxi. Dále ...
 • Zakružovačka na Hardox 

  Budík, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem jednoúčelové tříválcové hydraulické zakružovačky na HARDOX 500 bez možnosti zakružování plechů pro výrobu trub. V práci bude rozebrána problematika navržené tříválcové zakružovačky, technologie ...