Now showing items 1-3 of 3

 • Automatická detekce fibrilace síní pomocí metod hlubokého učení 

  Budíková, Barbora
  Síňová fibrilace je arytmie, která se běžně detekuje z křivky EKG pomocí jejích specifických projevů. Její časné rozpoznání je klíčové k prevenci závažnějších stavů. Automatická detekce fibrilace síní se v posledních letech ...
 • Detection Of Ventricular Extrasystoles Using High-Frequency Components Of Ecg 

  Budíková, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Pathology of the ventricular extrasystole is commonly detected by comparing the width and other parameters of the QRS complex. This article represents recognition of extrasystoles using high-frequency ECG components, ...
 • Detekce komorových extrasystol pomocí vysokofrekvenčních složek EKG 

  Budíková, Barbora
  Patologie komorová extrasystola se běžně detekuje pomocí šířky a dalších parametrů komplexu QRS. Tato práce představuje rozpoznání extrasystol pomocí vysokofrekvenčních složek EKG, které bylo snímané za zvláštních podmínek, ...