Now showing items 1-8 of 8

 • Měření posunů a přetvoření železničního objektu 

  Buday, Michal
  Účelom práce je vyhodnotiť posun a pretvorenie železničného objektu za pomoci metód družicovej geodézie. Úvod práce sa zaoberá stručným teoretickým základom GNSS. Nasledovne je v práci popísaná práca s komerčným programom ...
 • Originální kartografická díla v prostředí Internetu 

  Magda, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je nájsť a zhodnotiť národné a svetové topografické a tematické kartografické diela v prostredí internetu. V začiatku práce je oboznámenie s pojmom kartografia a rozoberanie samotnej tematickej ...
 • Problems of Creation and Usage of 3D Model of Structures and Theirs Possible Solution 

  Bartoněk, Dalibor; Buday, Michal (MDPI, 2020-01-20)
  This article describes problems that occur when creating three-dimensional (3D) building models. The first problem is geometric accuracy; the next is the quality of visualization of the resulting model. The main cause of ...
 • Tachymetrické zaměření lokality v Brně-Medlánkách (SOS vesnička) 

  Soukup, Štěpán
  Cílem této práce je vyhotovení účelové mapy zaměřenou výškopisně a polohopisně tachymetrickou metodou v areálu SOS dětské vesničky v Brně, v katastrálním území Medlánky. Práce mapuje postup tvorby mapy od její přípravné ...
 • Účelová mapa brněnského veledromu a jeho okolí 

  Hrabovský, Lukáš
  Bakalárska práca je zameraná na vyhotovenie účelovej mapy Brnenského velodromu v mierke 1:250. Severná časť bola zameraná mnou a južná časť bola prevzatá od kolegu Samuela Ďuriša. Účelová mapa obsahuje výškopis, polohopis ...
 • Účelová mapa skanzenu ukrajinsko-rusínské kultury ve Svidníku 

  Horochonič, Maroš
  Predmetom bakalárskej práce je vyhotovenie účelovej mapy Skanzenu ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku. Práca sa zaoberá vybudovaním pomocnej meračskej siete vrátane jej pripojenia do záväzných referenčných systémov ...
 • Vytěžování snímků z panoramatické kamery mobilního mapování 

  Belanis, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá automatizovaným detekováním svislého dopravního značení ve snímcích z panoramatické kamery Ladybug5. Z detekovaného značení s pomocí klasifikátoru je vytvořena automatizovaným způsobem datová ...
 • Vytvorenie podrobného bodového poľa pre výukové učely v areáli FAST 

  Gunár, Peter
  Predmetom bakalárskej práce je vytvorenie podrobného bodového poľa pre výukové účely v areáli stavebnej fakulty v Brne. V práci je popísaný postup voľby konfigurácie siete bodového poľa, jej stabilizácia a pripojenie do ...