Now showing items 1-2 of 2

  • Řídicí systém mobilního robotu 

    Bugár, Loránt
    Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie mobilného robota s operačným systémom reálneho času. Riadiací systém robotu je založený na mikrokontroléru Arduino s procesorom ARM Cortex - M3. Praktická časť práce sa zaoberá ...
  • Vestavný systém s komunikačním rozhraním NFC a Wi-Fi 

    Bugár, Loránt
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom systému s komunikačným rozhraním NFC a Wi-Fi. Stanovuje dva základné ciele. Prvým cieľom je vytvorenie zariadenia, ktoré je schopné na lokálne ukladanie a na následné posielanie dát cez ...