Now showing items 1-20 of 52

 • Design automatické pračky 

  Jašová, Berta
  Téma diplomové práce je návrh designu bubnové automatické pračky s bočním plněním, s možností vestavění, sejmutím horní desky. Práce si klade za cíl zjednodušit a zdokonalit ovládací rozhraní a vytvořit podmínky pro barevnou ...
 • Design automatu na vodu 

  Bařina, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá designem automatu na vodu tzv. dispenseru. Jejím cílem bylo vytvořit netradiční a inovativní koncept při zachování funkčnosti a původního smyslu zařízení. Výsledný produkt splňuje všechny ...
 • Design bezdotykové vodovodní baterie 

  Rozehnalová, Magda
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením designu bezdotykové vodovodní baterie. Při práci jsem využila potenciálu optoelektronických snímačů a vytvořila baterii s bezdotykovým ovládáním teploty vody. Kombinováním moderních ...
 • Design binokulárního dalekohledu 

  Chlpek, Matúš
  Cieľom mojej práce je navrhnúť dizajn binokulárneho ďalekohľadu s ohľadom na technické, ergonomické a estetické požiadavky kladené na tento produkt. Návrh má byť aplikovateľný na existujúci technický základ s povolenými ...
 • Design blokové sešívačky 

  Pavliš, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá designem blokové sešívačky. Produkt je nejdříve analyzován z historické, technické a designérské stránky. Poté je na základě analýzy navržen nový design, který splňuje ergonomické, technické, ...
 • Design čelního světlometu automobilu 

  Struhár, Slavomír
  Témou práce je dizajn čelného svetlometu na bližšie nešpecifikovaný automobil. Prvú časť práce tvorí Prehľad súčasného poznania, ktorý sa venuje histórii, súčasnosti a blízkej budúcnosti predných svetlometov sériovo ...
 • Design dámského epilátoru 

  Sakalová, Michaela
  Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí. V prvej sa venujem súčasnému stavu poznania. V nej sa nachádza história a vývoj epilátorov až po dnešnú dobu, rozbor metódy epilovania a detailné metódy IPL. Nasleduje analýza ...
 • Design digitálního budíku s rádiem 

  Pokorný, Martin
  Náplní této bakalářské práce je uplatnit myšlenky a nápady k vytvoření inovativního designu radiobudíku s digitálním zobrazením hodin a ukázat na tomto zadání vlastní tvůrčí aktivitu, orientaci v dané problematice a schopnost ...
 • Design domácího kina 

  Knápek, Michal
  Hlavním cílem mojí bakalářské práce je najít nový přístup a nová ergonomická, technická a estetická řešení, která splňují nejnovější poţadavky na domácí přístroje dnešní doby. Výsledkem by měl být návrh, který je moderní ...
 • Design elektrické žehličky 

  Jakubec, Jakub
  Predmetom mojej bakalárskej práce je vytvoriť elegantný a nadčasový dizajn elektrickej žehličky pre domáce alebo poloprofesionálne použitie v súlade s technickými, ergonomickými a estetickými požiadavkami. Cieľom je vytvoriť ...
 • Design elektrického ručního šlehače 

  Nováková, Monika
  Tato práce se zabývá návrhem designu elektrického ručního šlehače, přičemž v celém procesu je upřednostňován nový pohled nejen na design produktu ale také na jeho funkci z uživatelského hlediska. Klade si za cíl navrhnout ...
 • Design elektrických krejčovských nůžek 

  Nyklová, Klára
  Tématem této bakalářské práce je design elektrických krejčovských nůžek. Práce se zabývá analýzou současného stavu poznání, základními technickými parametry a vlastním návrhem elektrických krejčovských nůžek. Cílem je ...
 • Design exteriérového dětského herního prvku 

  Žemlová, Markéta
  Předmětem a cílem mé bakalářské práce je analýza a návrh dětského exteriérového herního prvku s ohledem na technické, estetické a ekologické požadavky.
 • Design injekční pumpy 

  Růčka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem injekční pumpy. Návrh je určen výhradně pro nemocniční prostředí. Tato práce zahrnuje analýzu současného stavu poznání, řeší problémy s ergonomií, tvarové řešení nepřehledností uživatelského ...
 • Design kadeřnického křesla 

  Nečasová, Barbora
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh designu kadeřnického křesla. Inovací je nové uspořádání interiéru, jehož nepostradatelnou součástí je mycí komponent. Nosnou myšlenkou celého projektu je návrh kadeřnického křesla, které ...
 • Design kadeřnického vysoušeče vlasů 

  Feigl, Ondřej
  Hlavním cílem této bakalárské práce je uplatnení nových myšlenek a nápadu k dosažení inovace a zatraktivnení designu kadernických vysoušecu vlasu. Výsledný návrh by mel odpovídat technickým, ergonomickým i estetickým ...
 • Design koncepce univerzálního zemědělského traktoru 

  Baka, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na inovaci designu zemědělského traktoru Forterra od společnosti Zetor. Práce se zabývá analýzou trhu, vyhledáním přímých konkurentů, základními technickými parametry a dále popisuje možnosti ...
 • Design kuchyňské váhy 

  Hrubešová, Helena
  Má bakalářská práce je založena na snaze ulehčit a zjednodušit práci v kuchyni. V cíli mého snažení je navrhnout takovou váhu, která má nejmodernější techniku, přesnost a kvalitu. Výhodou tohoto designérského návrhu je ...
 • Design kuchyňské váhy 

  Schlosserová, Magdalena
  Cílem této bakalářské práce je návrh designu kuchyňské váhy. Návrh je vytvořen na základě analýzy historických i současných vážících zařízení s ohledem na estetické, ergonomické a technické požadavky. Navržená kuchyňská ...
 • Design kuchyňského robotu 

  Skotáková, Táňa
  Tématem mojí bakalářské práce je design kuchyňského robotu. Hlavním cílem bakalářské práce je design, který zaujme. Dalším cílem bude jednoduchá a intuitivní práce s navrženým robotem. Stane se vkusným doplňkem kuchyně s ...