Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly. 

    Bui, Trung Thanh
    Práce obsahuje návrh nosné ocelové konstrukce jednolodního objektu sportovní haly, která je určena pro sportovní aktivity v okolí města Brno. Půdorysné rozměry objektu jsou 30 x 48 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena za ...
  • Nosná ocelová konstrukce objektu výstavního pavilonu 

    Bui, Trung Thanh
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce objektu výstavního pavilonu o délce 84 m a šířce 30 m. Konstrukce zastřešení je navržena a posouzena ve dvou variantách. Varianta A je navržena jako trubkový ...