Now showing items 1-19 of 19

 • Design bezpilotního letounu 

  Lupták, Pavol
  Témou tejto bakalárskej práce je design bezpilotného letúňa, konkrétne poloprofesionálnej kvadkoptéry, ktorá je určená na záznam videa a fotografií. Práca zahŕňa analýzu súčasnej situácie na trhu a zaoberá sa novými ...
 • Design čelního světlometu automobilu 

  Struhár, Slavomír
  Témou práce je dizajn čelného svetlometu na bližšie nešpecifikovaný automobil. Prvú časť práce tvorí Prehľad súčasného poznania, ktorý sa venuje histórii, súčasnosti a blízkej budúcnosti predných svetlometov sériovo ...
 • Design dataprojektoru 

  Wenzl, Filip
  Předmětem této bakalářské práce je design dataprojektoru pro domácí použití. Cílem je navrhnout design respektující technické, ergonomické a estetické požadavky.
 • Design fénu 

  Jankejechová, Eva
  Predmetom mojej bakalárskej práce je analýza a návrh dizajnu fénu s ohľadom na estetické, ekologické a technické požiadavky. Cieľom dizajnu je navrhnúť sušič vlasov, ktorý by z ergonomického hľadiska bol príjemný na ...
 • Design kapesního audio rekordéru 

  Vávra, Marek
  Cílem této práce bylo navržení digitálního kapesního audio rekordéru určeného pro profesionály a zvukové nadšence. Důraz byl kladen především na snadné ovládání a odolnost přístroje a zároveň také na jeho jednoduchý a ...
 • Design kombinovaného dětského kočárku 

  Smrčková, Milada
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh designu dětského kombinovaného kočárku akceptující požadavky a potřeby uživatelů nejen dětských, ale i dospělých. Mimo dodržení obecných technických, konstrukčních a ergonomických ...
 • Design městského elektromobilu 

  Soušek, Vít
  Tato práce se zabývá designem městského elektromobilu. Její analytická část popisuje vývoj designu tohoto vozidla a následně porovnává technické možnosti řešení a vizuální podobu současné produkce. Hlavním cílem práce je ...
 • Design parkového osvětlení 

  Lajda, Matúš
  Predmetom bakalárskej práce je riešenie osvetlenia parku ako z estetického tak aj informačného hľadiska. Hlavný cieľ práce spočíva v navrhnutí designu externéhho parkového osvetlenia.
 • Design přenosného kompresoru 

  Mička, Radek
  Cílem bakalářské práce je návrh přenosného kompresoru se vzduchovou nádobou, respektující funkční, konstrukční, technologické a ergonomické požadavky s důrazem na estetickou hodnotu návrhu. Mým cílem je především vytvořit ...
 • Design přístroje na vyšetření zraku 

  Jankejechová, Eva
  Predmetom diplomovej práce je analýza a návrh dizajnu prístroja na vyšetrenie zraku s ohľadom na ergonomické, technické i estetické požiadavky. Cieľom dizajnu je navrhnúť aparát, ktorý by z ergonomického hľadiska bol ...
 • Design přístroje pro vyšetření zraku. 

  Bukvald, Jiří
  Diplomová práce se zabývá designem přístroje pro měření zraku, konkrétně autorefraktometrem. Řešením práce byla změna uspořádání jednotlivých částí přístroje. Tím bylo dosaženo nového a originálního tvarového pojetí. Práce ...
 • Design rekreačního plavidla 

  Durkáč, Jozef
  Cieľom dipolomovej práce je vávrh dizajnu rekreačného plavidla. Všetky dizajnové rozhodnutia budú založené na užívateľo-centrickom prístupu. Cieľom je teda vytvoriť dizajn, ktorý bude slúžiť a evokovať pohodu. Cieľom je ...
 • Design robotického sběrače golfových míčků 

  Myška, Miroslav
  Cílem diplomové práce je vytvořit robotický sběrač golfových míčků a dobíjecí stanici, tedy systém, který automatizuje proces sběru míčů na golfových cvičných plochách. Robot nahradí lidskou manuální činnost ve sběru a ...
 • Design ruční svítilny 

  Horáček, Radim
  Hlavním cílem této bakalářské práce je inovativní přístup designu ruční svítilny, splňující technické, estetické, ergonomické a ekologické nároky. Výsledný návrh ruční svítilny by měl efektně spojovat moderní vzhled s ...
 • Design řezacího plotru 

  Anderle, Peter
  Predmetom bakalárskej práce je návrh menšieho rezacieho plotru, ktorý je rozšírený o funkciu tlače. Primárne sa zaoberá zmenou usporiadania súčastí tak, aby bola zvýšená efektivita využitia energie. A aby vznikol kompaktný ...
 • Design solární zahradní sprchy 

  Bajková, Eva
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh solární zahradní sprchy. Práce se zabývá analýzou současných produktů, základními technickými parametry a následně popisuje navržené řešení. Cílem práce je vylepšení produktu po estetické ...
 • Design stroje pro řezání vodním paprskem 

  Rašková, Jana
  Cílem této diplomové práce je inovativní přístup k designu stroje pro řezání vodním paprskem s technickými, estetickými, ergonomickými a ekologickými požadavky. Práce se zaměřuje na interakci mezi uživatelem a strojem v ...
 • Design tavné lepící pistole 

  Zelenitca, Darina
  Tématem této bakalářské práce je design tavné lepící pistole. Práce se zabývá designerskou, technickou a marketingovou analýzou, ze kterých vyplývají slabé a silné stránky produktu. Cílem je navrhnout design, který bude ...
 • Design tiskárny 

  Morcinek, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je design tiskárny menších rozměrů, pro použití v domácnosti. Cílem je vytvoření funkčního návrhu respektujícího technické, ergonomické a estetické požadavky.